Als medisch pedicure werk ik conform de protocollen en de richtlijnen van Provoet.
Conform de beroepscode voor medisch pedicure en
conform het bedrijfshandboek voor de medisch pedicure.
Deze kunt u vinden op de website van Provoet